BIP
Władze statutowe AP
Kontakty
Dokumenty organizacyjne
Status prawny
Finansowanie zadań
Kontrole
Sprawozdania
Zamówienia publiczne
Rejestry, ewidencje i archiwa
Praca
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Dostęp do informacji publicznej
Ubezpieczenia - legitymacje - AKTUALIZACJA
SPRAWY CZŁONKOWSKIE
 
Dokumenty organizacyjne

 


  STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO
  REGULAMINY
  ZARZĄDZENIA
  KOMUNIKATY
  PROTOKÓŁY Z OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ DELEGATÓW AP
  DOKUMENTY FAI

Moduł aktualizował: Administrator ProART dnia 2010-08-16
REGULAMINY  

REGULAMINY ORGANIZACYJNE

 • Regulamin Organizacyjny Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego  pobierz 
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Organizacyjny Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego pobierz 
 • Ramowy Regulamin Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego  
 • Regulamin Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Gospodarki Finansowej Aeroklubu Polskiego pobierz 
 • Regulamin Klubów Seniorów Lotnictwa pobierz
 • Regulamin Powołania Aeroklubu Regionalnego pobierz
 • Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń Delegatów Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Zasady ewidencjonowania i rozliczania wpływów do Aeroklubu Polskiego uzyskanych z tytułu odpisów 1% podatku dochodowego pobierz


REGULAMINY SPORTOWE

 • Regulamin powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Licencjonowania Zawodników pobierz
 • Regulamin Licencjonowania Klubów Sportowych pobierz
 • Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego Aeroklubu Polskiego - polskiego związku sportowego i FAI w modelarstwie lotniczym i kosmicznym pobierz
 • Regulamin przyznawania organizacji imprez i zawodów sportowych w sporcie lotniczym pobierz
 • Regulamin powoływania oraz zakres obowiązków trenera Kadry Narodowej w dyscyplinach sportu lotniczego  pobierz
 • Regulamin powoływania oraz zakres obowiązków delegata Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej Komisji Specjalnościowej FAI pobierz
 • Regulamin przyznawania licencji trenerskich Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego - Polskiego Związku Sportu Lotniczego pobierz  
 • System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym pobierz  


WNIOSKI NA LICENCJE

 • wniosek na licencję klubu  pobierz
 • wniosek na licencję zawodnika POBIERZ
 • wniosek na licencję trenera pobierz
 • wniosek na licencję sędziego sportowego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym pobierz


REGULAMINY SPRZĘTOWE

 • Regulamin eksploatacji depozytowych szybowców reprezentacyjnych będących własnością Aeroklubu Polskiego, pozostających w dyspozycji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin eksploatacji szybowców depozytowych będących własnością Aeroklubu Polskiego, pozostających w dyspozycji : CSSzyb. AP Leszno i GSSzyb. AP ŻAR pobierz
 • Regulamin eksploatacji szybowców depozytowych będących własnością Aeroklubu Polskiego, pozostających w dyspozycji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin wykorzystania samolotów Aeroklubu Polskiego, będących w dyspozycji Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego pobierz


REGULAMINY WYRÓŻNIEŃ

 • Regulamin przyznania godności i tytułu Członek Honorowy Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin tytułu i odznaki Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego pobierz
 • Regulamin Dyplomu Honorowego im. Stanisława Skarżyńskiego pobierz
 • Regulamin Medalu im. Czesława Tańskiego pobierz
 • Regulamin przyznawania wyróżnień Aeroklubu Polskiego w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym ( Dyplom im. Jerzego Ostrowskiego; Dyplom im. Czesława Tańskiego) pobierz
 • Regulamin przyznawania odznak Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego pobierz
 • Regulamin Kapituły Medalu im. Czesława Tańskiego pobierz
 • Regulamin (zasady przyznawania) Honorowego Wyróżnienia im. Dedala pobierz
 • Regulamin Honorowego Dyplomu Aeroklubu Polskiego pobierz

Akapit wytworzył: Ewa Rydzewska dnia 0000-00-00
Akapit aktualizował: E. Czerwińska dnia 2014-01-08

KOMENTARZE: skomentuj ten akapit
brak komentarzy

wersja do druku modułu   wersja do druku akapitu
  początek strony   

 
 

www.bip.aeroklubpolski.pl
 
Aeroklub Polski
ul. 17 stycznia 39
00-906 Warszawa
tel.: +48 22 826 76 70
biuro@aeroklubpolski.pl